Geschiedenis


De japanner Mikao Usui Sensei, is de herontdekker van reiki. Na ongeveer 30 jaar van onderzoek en ontwikkeling ontving hij uiteindelijk reiki en een methode om reiki te delen met anderen. Geïnspireerd hierdoor ontwikkelde hij een systeem om reiki op een krachtige en zuivere wijze over te dragen aan anderen. Na zijn overlijden, in 1926, werd door zijn studenten een gedenksteen in de omgeving van zijn graf geplaatst. Het verhaal van Usui Sensei wordt op deze gedenksteen verteld. Onderstaand lees je de vertaling van deze tekst. (De tekst tussen haakjes behoort niet bij de tekst op de gedenksteen maar is ter verduidelijking toegevoegd)

VERTALING VAN DE USUI GEDENKSTEEN
Gedenksteen van de grondlegger van de gift van reiki, Usui Sensei.
Alleen een persoon van onberispelijk gedrag en welke zich onbaatzuchtig inzet voor zijn medemens kan een grondlegger van een spirituele methode of een groot leider genoemd worden. Sinds onheuglijke tijden zijn het de wijzen, filosofen, genieën en zij welke de weg van dharma ( juist gedrag, rechtschapenheid) volgden, geweest welke de grondleggers van nieuwe leren of religies waren. We kunnen zeggen dat Usui Sensei een van hen was.Usui Sensei was de grondlegger van een methode, welke de geest en het lichaam van beoefenaars heelde met behulp van Zielskracht ( meerdere vertalingen van het woord reiki zijn mogelijk. Deze vertaling is letterlijk) Mensen die van Usui hoorden en die zijn methode wilden leren, of wilden worden behandeld door hem, kwamen van over heel Japan naar hem toe. Hij had werkelijk een bloeiende praktijk.

Sensei’s roepnaam was Mikao. Hij droeg ook de naam Gyoho.
(waarschijnlijk zijn spirituele naam) Hij werd geboren in het dorpje Taniai wat in het district Yamagata ligt. ( Taniai hoort nu bij Miyama)
De naam van zijn voorouders is Tsunetane Chiba. ( een zeer beroemde samurai welke een actieve rol speelde als militair commandant tussen het einde van de Heian periode en het begin van de Kamakura periode, 1180-1230). De naam van zijn vader was Uzaemon, zijn moeders meisjesnaam was Kawai.
Sensei werd geboren op 15 augustus van het eerste jaar van de Keio periode, wat Keio Gunnen (1865)genoemd werd. Voor zover bekend had hij vele talenten en was hij een hard werkende student. Nadat hij volwassen werd, reisde hij voor studie naar Europa, Amerika en naar China. Hij wilde succesvol zijn en zijn levensdoel realiseren. Maar vaak zat het hem tegen en was hij ongelukkig en behoeftig. Hij gaf echter nooit op en was gedisciplineerd en studeerde meer en meer.

Op een dag ging hij naar de berg Karuma ( Karumayama. Karuma = zadel, yama=berg) om daar een spiritueel proces van vasten en mediteren aan te gaan  Aan het begin van 21e dag van deze meditatie voelde hij een zeer sterke energie rond zijn hoofd en begreep hij de Waarheid van zijn zoektocht naar het leren helen. Op dat moment kreeg hij reiki ryoho. ( een methode om te helen en genezen)
Toen hij reiki voor het eerst op zichzelf en daarna bij zijn familie toepaste had hij direct goede resultaten. Ondanks dat het in Japan de gewoonte was om spirituele ontdekkingen voor jezelf en je familie te houden zei Sensei, dat het beter was Reiki te delen met hen die dat wensten. (“ Reiki heb je nooit voor jezelf alleen, zou Usui later zeggen) Dus hij verhuisde naar Harajuku, Aoyama, Tokyo. Daar richtte hij in april van jaar 1922 ( elfde jaar van de Taisho periode) een organisatie op; de Usui shiki ryoho gakkai. In deze organisatie praktiseerde Usui reiki en leerde het ook aan anderen. De mensen kwamen van heinde en verre, om door hem behandeld te worden. Ze stonden vaak nog buiten zijn praktijk te wachten.

In september 1923 (12e jaar van de Taisho periode), waren er in Tokyo vele gewonde en zieke mensen als gevolg van de aardbevingen en branden bij Kanto. Sensei voelde een diep medeleven. Iedere dag trok hij door de stad om mensen te helen. We weten niet hoeveel mensen door hem zijn behandeld en gered. Tijdens deze crisis, was hij het die zijn handen vol Liefde uitstak naar de lijdende bevolking. Dit was in het algemeen zijn handelwijze.
Na deze periode werd zijn praktijkruimte te klein. In februari 1925 ( het 14de jaar van de Taisho periode), bouwde hij een nieuwe praktijk In Nakano. Hier ging hij ook wonen. ( Nakano is nu een deel van Tokyo, en is ook de plaats waar de Saihoji tempel is gevestigd. Hier is Usui’s laatste rustplaats) Omdat zijn roem bleef groeien ontving hij steeds meer uitnodigingen vanuit heel Japan. Zo is hij o.a. naar Kure, Hiroshima, Saga en Fukuyama geweest. Tijdens zijn verblijf in Fukuyama werd hij onverwacht ernstig ziek en overleed. Hij was 62 jaar oud. ( volgens de westerse telling 60. In Japan ben je 1 bij je geboorte en word je een jaar ouder aan het de start van ieder nieuw jaar)

Zijn vrouw stamde uit de Suzuki familie; haar naam was Sadako. Ze hadden een zoon en een dochter. De zoon heette Fuji en hij droeg de naam Usui verder uit. ( Hij is geboren in 1908 of 1909. Toen Usui Sensei stierf was hij in de Japanse telling 19 jaar. Later gaf hij ook reiki lessen in Taniai)
Sensei had een erg vriendelijk, rustig en bescheiden karakter. Fysiek was hij groot, en hij lachte altijd. Als er echter iets aan de hand was dan werkte hij rustig maar vastberaden aan een oplossing. Hij hield van lezen, en hij had o.a. een grote kennis van geschiedenis, geneeskunde, theologische boeken als de Kyoten ( Boeddhistische Bijbel) en ander Heilige boeken, psychologie, jinsen no jitsu, ju jitsu, spirituele methodes om ziekte te helen en kwaad uit het lichaam te verdrijven, de wetenschap van het voorspellen en aanvoelen, de leer om gezichten te lezen en de I Tjing. Ik denk dat Sensei’s training en grote kennis en ervaring in al deze leren heeft geleid naar de sleutel om reiki ryoho te ontvangen. Iedereen zou dit met me eens zijn. Het belangrijkste doel van reiki ryoho was niet alleen het helen van ziekten, maar ook het hebben van een zuivere geest en een gezond lichaam, zodat beoefenaars zich gelukkig zouden voelen. Daarom als je reiki uitdraagt, zorg ervoor dat de student de reiki leefregels, welke Usui van de Meiji Keizer ontving, begrijpt.

Laat studenten ‘s-ochtends en ‘s-avonds hun handen samenvouwen voor hun borst en de vijf leefregels( Gokkai) reciteren.
Deze zijn:

Slechts vandaag:
– Maak je niet kwaad
– Maak je geen zorgen.
– Eer je ouders leraren en de ouderen. (Wees nederig)
– Verdien je brood op een eerlijke manier.
(Wees oprecht in al wat je doet)
– Toon dankbaarheid aan al wat leeft.
(Heb mededogen met jezelf en anderen.)

Dit is werkelijk belangrijk. Op deze manier disciplineerden de wijzen en heiligen uit verleden zichzelf ook. Sensei noemde de leefregels, “ een geheime weg om geluk uit te nodigen in veel zegeningen, het spirituele medicijn voor alle ziekten.” Bovenal was het zijn intentie om zijn leer zo eenvoudig mogelijk over te dragen, zodat deze goed te begrijpen was.
Het was Sensei’s  bedoeling om reiki en de leefregels in het dagelijks leven toe te passen. Dit is de reden dat reiki ryoho zo populair werd.

Het aantal studenten van Sensei’s leer is al meer dan 2.000 mensen. Tussen hen zijn ervaren studenten welke in Tokyo gebleven zijn en Sensei’s praktijk voortzetten. Anderen zijn elders in het land aan het werk en trachten reiki zoveel mogelijk uit te dragen. Ondanks dat Sensei is overleden moet reiki ryoho worden verspreid zodat het wordt gekend door vele mensen in de toekomst. Wat een geweldige daad heeft Sensei gedaan door reiki ryoho aan het publiek te leren.
Veel van Sensei’s studenten hebben overlegd en besloten deze Usui gedenksteen te bouwen naast de Saihoij tempel in het Toyotama district. (tegenwoordig Suginami district) Ze willen zijn gift van reiki in de toekomst verspreiden. Mij is gevraagd deze woorden te schrijven omdat ik een diep respect heb voor Sensei en ik ook geroerd ben door al die mensen die zich geëerd voelen een student van Sensei geweest te zijn. Ik heb zijn werk gewaardeerd en geaccepteerd in plaats van het af te wijzen. Ik hoop van harte dat mensen Usui Sensei herinneren in respect.

Geschreven door Marine Admiraal, “ju-san-i kun-san-tou ko-yon-kyu” Juzaburo Gyuda (ook uitgesproken als Ushida).
Tweede jaar van Showa (1927), Februari.