Mediamiek consult en/of gidscontact

Als medium help ik mensen die voelen/ervaren dat er meer is in het leven dan de voor de meesten onder ons waarneembare werkelijkheid.

Soms is dat omdat cliënten last hebben van een entiteit in huis of hun omgeving. Andere keren omdat men juist contact zoekt met een overleden dierbare of dat contact wil versterken. Het is hierbij overigens niet zo dat dit contact altijd gemaakt kan worden en/of wenselijk is. Alleen als er een duidelijke reden is voor dit contact assisteer ik hierbij. Dat kan zijn een goed afscheid, het begrijpen van een boodschap en soms ook het leren accepteren van de hulp die een overledene geeft. Het komt ook voor dat contact niet gewenst is. Loslaten is ook een kwaliteit!

In het geval dat een overledene structureel hulp wil geven, kan het zijn dat gidscontact een oplossing biedt. Ieder mens heeft vanuit de sferen een helper of gids waarmee hij verbonden is. Soms nemen overleden dierbaren de taak van hulpgids op zich naast deze gids (ook wel hoofdgids genoemd). Als dit zo is, en je bent intuïtief krachtig genoeg dan kunnen we een gidssessie doen waarin je leert jezelf af te stemmen op het trillingsniveau van de gids/hulpgids en leert communiceren met hen. Dat is een buitengewoon waardevolle verrijking van je leven.
Een gidscontactsessie is ook mogelijk voor hen die intuïtief voelen dat ze klaar zijn voor een bewust contact met hun dierbare helper(s) in de sferen.

Heb je vragen? Je bent van harte welkom!