Eerste en Tweede graad Reiki

De eerste graad cursus
De eerste graad geeft je een geweldige manier om aan je heelwording te werken en om Reiki te delen met anderen. De cursus is geschikt voor iedereen met belangstelling.
In de eerste graad cursus leer je Reiki toepassen voor:
– ontspanning
– behandeling van acute en chronische klachten of ziekte
– emotioneel welbevinden
– mentaal welbevinden
– spirituele groei

De cursus duurt vier dagdelen van gemiddeld drie uur die veelal in een weekend of op vier achtereenvolgende avonden worden doorlopen. We werken meestal met groepjes maar de cursus kan ook individueel gevolgd worden.

Met vragen kun je na de cursus altijd bij ons terecht. Ook organiseren we regelmatig reiki trainingsavonden of middagen. Gedurende deze avonden/middagen krijg je begeleiding die je beoefening van reiki zal verdiepen en versterken.

Voor de kosten zie: tarieven.

De tweede graad cursus
Het onderwijs in de tweede graad kun je volgen als je tenminste drie maanden ervaring met de eerste graad hebt opgedaan. De tweede graad geeft onbeperkte behandelmogelijkheden op fysiek, emotioneel-, mentaal- en spiritueel gebied.

Een belangrijk onderdeel van deze cursus is het leren werken met de drie Reiki symbolen. Je leert deze symbolen toepassen zodat behandeling door de grenzen van tijd en ruimte mogelijk wordt. Praktisch betekent dit ondermeer dat je:
– jezelf en anderen op afstand leert behandelen
– ervaringen uit je verleden waar je nu nog last van hebt leert helen (Reiki sturen naar een pijnlijke, angstige of traumatische ervaring heeft als effect dat je als het ware vanuit het nu, een deken van liefde legt om die gebeurtenis uit je verleden. Daardoor heelt deze.)
– angsten leert helen
– beperkingen leert overwinnen
– kwaliteiten leert ontwikkelen
– het contact met je hoger zelf bewust leert ervaren
– je woning energetisch leert reinigen
– etc.

De tweede graad is dus een sterk ontwikkelingsgerichte cursus op persoonlijk en spiritueel gebied. In Japan noemt men de tweede graad niet voor niets ” Okuden“. Dit betekent letterlijk: ‘je binnenste tempel’. Vrij vertaald duidt het op de weg van het hart, het komen tot je ware zelf of Ziel/Atma. In onze cursus leer je stapsgewijs hoe je dit kunt realiseren. Toch wordt ook de fysieke toepassing van Reiki flink versterkt. Dit komt omdat met de inwijding in de tweede graad je vermogen om Reiki door te geven 3 tot 4 keer sterker wordt. Dat merk je direct.

De tweede graad cursus bestaat uit drie sessies. De eerste twee worden meestal individueel gevolgd. In kleine groepjes kan echter ook als je dat prettiger vindt. In deze sessies leer je de tweede graad toepassen in alles wat belangrijk voor je is. De derde sessie is vaker met anderen. Je leert dan van elkaars ervaringen, de mentale behandeling, behandeling in de aura en meer.

Voor de kosten zie: tarieven.