Eerste en Tweede graad Reiki

De eerste graad cursus

De eerste graad, of Sho Den, in Reiki is een geweldige manier om aan je heelwording te werken en om te delen met anderen. De cursus is geschikt voor iedereen met belangstelling. In de eerste graad cursus komen diverse mogelijkheden van Reiki aan bod. Je leert Reiki toepassen voor ontspanning en behandeling van acute en chronische klachten. Tevens leer je Reiki toepassen op emotioneel- en mentaal niveau en wordt er een basis gelegd in de spirituele beoefening van Reiki.

De cursus duurt vier dagdelen van gemiddeld drie uur die veelal in een weekend of op vier achtereenvolgende avonden worden doorlopen. We werken meestal met kleine groepjes maar de cursus kan ook individueel gevolgd worden.

In een eerste graad cursus komen tenminste aan de orde:

1. Vier individuele inwijdingen ( afstemmingen); één per dagdeel.

2. Het verhaal over de geschiedenis van Reiki

3. De werking en effecten van Reiki

4. Leren behandelen van jezelf en anderen door handoplegging. Behandeling ter ontspanning en behandeling van acute en chronische klachten

5. De zes principes ( uitgangspunten in de beoefening)

6. Reiki en Ki

7. Aarden

8. Kenyoku-Ho. ( dit is een reinigingstechniek)

9. Ademhalingsoefening om je persoonlijke energie te versterken

10. De Usui -leefregels. Aan de hand van de Usui leefregels leer je Reiki op emotioneel, mentaal en spiritueel niveau toepassen. Je leert bijvoorbeeld hoe je oud verdriet of trauma’s kunt helen, en liefde en compassie kunt ontwikkelen.

Naast deze algemene Reiki eerste graad cursus organiseren we regelmatig Reiki cursussen met een aanvullend thema. Deze thema’s zijn:
Het helen van relaties. In deze cursus leer je naast het algemene onderwijs met behulp van Reiki relaties verbeteren en eventuele relatieproblemen helen.
Spiritueel opvoeden. In deze cursus leer je naast het algemene onderwijs Reiki toepassen in een groot aantal opvoedingsituaties zodat opvoeden leuk, helend en effectief is voor alle betrokkenen.
Spirituele groei en intuïtie. Deze cursus is geschikt voor hen die de diepte van het bestaan willen ervaren. Naast het algemene onderwijs leer je onder meer het contact met je ware Zelf realiseren en groei je in het besef dat je één bent met al wat is.
De thema eerste graad Reiki cursussen duren 4 dagdelen van gemiddeld 4 uur.

Met vragen kun je na de cursus altijd bij ons terecht. Ook organiseren we regelmatig reiki trainingsavonden of middagen. Gedurende deze avonden/middagen krijg je begeleiding die je beoefening van reiki zal verdiepen en versterken.

Voor de kosten zie: tarieven.

De tweede graad cursus

Het onderwijs in de tweede graad, of Oku Den, is mogelijk voor studenten die het onderwijs in de eerste graad hebben gevolgd, daarmee tenminste drie maanden ervaring hebben opgedaan en innerlijk voelen dat het tijd is de volgende stap te maken. De tweede graad geeft onbeperkte behandelmogelijkheden op emotioneel-, mentaal- en spiritueel gebied. Er zijn geen beperkingen aan de toepassing van Reiki op dit niveau.  Ook de fysieke toepassing van reiki wordt versterkt en verdiept.

In Japan noemt men de tweede graad, ” Okuden“. Wat letterlijk betekent, ‘je binnenste tempel’. Vrij vertaald duidt het op de weg van het hart, het komen tot je ware zelf of Ziel/Atma. In onze cursus leer je hoe je dit kunt realiseren.

De tweede graad cursus bestaat uit drie sessies. De eerste twee worden meestal individueel gevolgd. In kleine groepjes kan echter ook als je dat prettiger vindt. In deze sessies leer je de tweede graad toepassen in alles wat belangrijk voor je is. Er is veel aandacht voor je persoonlijke proces. De derde sessie is nagenoeg altijd met anderen. Je leert dan van elkaars ervaringen, de mentale behandeling, byosen reikan ho en meer.

In de cursus komen o.a. aan de orde:

1. De inwijding in de tweede graad.

2. Het oefenen met de drie mantra’s en reiki symbolen behorend bij de tweede graad. Doel, naam, betekenis en wijze van omgaan met de mantra’s en symbolen worden verklaard. De symbolen zijn hulpmiddelen om de reiki energie op diverse manieren toe te passen.

3. Mogelijkheden tweede graad in de ‘fysieke’ behandeling.

4. Mentale behandeling. (Hiermee maak je het de ontvanger van deze behandeling makkelijker te begrijpen wat er gaande is en wat eraan te doen valt)

5. Afstandsbehandeling. Via deze methodiek leer je Reiki sturen door de grenzen van ruimte en tijd.

6. Praktisch oefenen met het behandelen van onverwerkte zaken uit je verleden als emotionele blokkades, trauma’s, moeilijk verwerkbare herinneringen. Maar ook angsten, fobieën en eigenschappen transformeren. Kwaliteiten ontwikkelen en Reiki benutten om ruimtes, huizen en voorwerpen energetisch te reinigen. Reiki op afstand sturen naar anderen enz.

7. Onderwijs in de kosha’s (lagen rond de Ziel).

8. Seishin Toitsu (oefening om de geest zuiver en één te maken)

9. Byosen Reikan Ho (helen met Reiki in de aura)

Met de inwijding in de tweede graad vergroot je vermogen om reiki door te geven zich aanzienlijk. Je kunt denken aan ongeveer 3 tot 4 keer meer. Dit heeft een sterk verdiepend effect.

Voor de kosten zie: tarieven.